Rejestracja kasy fiskalnej

W przypadku większości działalności gospodarczych polegających na sprzedaży usług lub towarów obowiązkowe jest posiadanie przez przedsiębiorców kas fiskalnych rejestrujących wszystkie transakcje. Ta narzucona przez ustawodawcę zasada służy głównie wyeliminowaniu nieuczciwych przedsiębiorców, szukających np. sposobów na pozbycie się nielegalnego towaru lub unikających płacenia podatków. Są oczywiście od tej reguły wyjątki, wynikające z innych możliwości rejestrowania transakcji, niemniej jednak nieliczne.

Rejestracja w urzędzie skarbowym

Nie wystarczy sam zakup odpowiedniego urządzenia. Kasę fiskalną należy przede wszystkim bezwzględnie zarejestrować. Czynności tej dokonuje się w urzędzie skarbowym. W zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy może jednostka organizacyjna, kasę rejestrujemy we właściwej placówce. Warto wiedzieć, że po zarejestrowaniu urządzenia nie wolno już w prowadzać w nim absolutnie żadnych zmian fizycznych.

Zanim jednak kasa zostanie zarejestrowana i zostanie jej nadany numer ewidencyjny należy dopełnić szeregu wymaganych formalności. Zaraz po złożeniu wniosku o zarejestrowanie kasy, należy ją poddać fiskalizacji przez uprawnionego do tego serwisanta. Wtedy właśnie do urządzenia zostają wprowadzone dane przedsiębiorcy i jego NIP a na koniec dane o dokonaniu wspomnianych czynności zostaną przekazane do urzędu skarbowego. Na tej podstawie dopiero będzie mogła zostać wydana decyzja o rejestracji kasy. Sama rejestracja jest nieodpłatna, trzeba się jednak liczyć ze sporymi niekiedy kosztami fiskalizacji przez serwisanta.

Rejestracja kasy, a tym samym nadanie jej numeru ewidencyjnego, to jeszcze nie koniec czynności związanych z opieką nad urządzeniem. Należy bowiem pamiętać, iż wszelkie zmiany, takie jak np. zmiana miejsca użytkowania kasy, zmiana firmy serwisującej, a nawet zmiana urzędu skarbowego przedsiębiorcy misi być niezwłocznie zgłoszona do adekwatnej instytucji. Niezwłocznie czyli nie później niż do 7 dni.

Możliwość komentowania została wyłączona.