Nowoczesne kasy fiskalne

Kasy fiskalne to współcześnie podstawowy obowiązek sprzedawcy, ale czy każdego? Ustawa o VAT zakłada co prawda, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą stosować kasy fiskalne, jednak nie jest to zasada bezwzględna i są od niej pewne wyjątki.

Kiedy kasa fiskalna nie jest obowiązkowa?

Aby podatnik prowadzący swą działalność w internecie mógł zostać zwolniony z rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, transakcja musi spełniać pewne warunki. Dotyczą one zarówno płatności, towaru, jak i samego kontrahenta. Po pierwsze, całkowita należność za zakupiony towar musi być uiszczona przelewem na wskazany rachunek bankowy. Zasada ta zatem całkowicie wyklucza płatności gotówkowe. To jednak jeszcze nie zwalnia podatnika z zastosowania kasy fiskalnej.

Dodatkowo bowiem w ewidencji sprzedaży podatnik musi jasno wskazać, kto jest odbiorcą usługi czy towaru i co dokładnie jest przedmiotem transakcji. Będą tutaj zatem wymagane między innymi dane adresowe płatnika. To jednak nadal nie wszystko. Ważny jest bowiem również przedmiot transakcji. Ustawodawca wymienia dokładnie, które towary i usługi nie mogą być zwolnione ze wspomnianego wyżej obowiązku. Otóż są to między innymi silniki spalinowe, tytoń, sprzęt fotograficzny, sprzęt radiowy i telewizyjny, ale co ciekawe także biżuteria i perfumy.

Warto jednak pamiętać, iż zwolnieniu z rejestrowania transakcji przy użyciu kas fiskalnych podlegają również przedsiębiorcy, którzy osiągają mniejszy niż 20000 złotych roczny obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Niemniej jednak, jeżeli próg ten zostanie przekroczony, przedsiębiorca obowiązany jest w terminie najpóźniej do dwóch miesięcy zainstalować kasę fiskalną.

Reasumując, kasa fiskalna w przypadku sprzedaży internetowej nie jest konieczna o ile przedsiębiorca dopełni pewnych, narzuconych przez ustawodawcę wymogów.

Możliwość komentowania została wyłączona.